Outplacement en meer

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al legio jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw bedrijf, nieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel meerdere jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de onderneming, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarop te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe werknemer?

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een kersverse functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden geconstrueerd binnen Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Inmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het beschouwen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging

 

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talrijke werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een onderneming die meer daarna 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers binnen een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen in een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Nieuwe eenheidsstatuut

Wat is er veranderd?

 

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het procesverloop

Persoonlijke groei

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te beschouwen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds idem. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse job. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je kersverse baan gaat.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de medewerker of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd. opzegtermijn