Category Archives: Internet marketing

Outplacement en meer

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al legio jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw bedrijf, nieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel meerdere jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de onderneming, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarop te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe werknemer?

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een kersverse functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden geconstrueerd binnen Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Inmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het beschouwen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging

 

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talrijke werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een onderneming die meer daarna 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers binnen een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen in een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Nieuwe eenheidsstatuut

Wat is er veranderd?

 

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het procesverloop

Persoonlijke groei

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te beschouwen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds idem. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse job. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je kersverse baan gaat.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de medewerker of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd. opzegtermijn

Alles over mediaton

Heeft u een probleem met een individu of een vereniging waar u gezamenlijk niet uitkomt? Dan is het in Nederland denkbaar om een bemiddelingsbedrijf, een onafhankelijk bemiddelingsbedrijf, binnen te zetten. Dit kan ongeacht of binnen plaats van een justicieel procedure. In enkele gebeurtenissen wordt er waarempel een portie van de onkosten vergoed voor de overheid, omdat het voor de overheid een minder kostend procedure is.

Waarom ondersteuning bij scheiding?

Het voornaamste binnen een echtscheiding is het respect richting mekaar toe. Wanneer de ouders legio ruzie maken tijdens de echtsscheiding, wordt dat gevoel overgebracht op de jonge kinderen. Er is hierdoor aparte mediation voor scheidingen met kinderen. Deze mediators geven raad en ondersteuning om het door het kind zo aangenaam voorstelbaar te maken.

Een aantal doet de echtscheidingbemiddelaar?

De echtscheidingbemiddelaar zorgt ervoor dat het proces makkelijk blijft verlopen. Hulp bij echtscheiding is bovendien niks om u door te generen Dit houdt in dat hij of zij de progressie van het proces verdedigt en dat de regels die binnen de overeenkomst staan worden nageleefd. De bemiddelingsbedrijf zorgt er bovendien voor dat beiden kanten evenveel aan het woord zijn. Een alternatieve taak van de mediator is om de emoties, relevante informatie, beweringen en belangen te belichten. En á slot legt de bemiddelingsbedrijf de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

In welke gevallen is mediation goed?

Bemiddeling kan binnen veel voorvallen gebruikt worden. Mediation bij scheiding wordt meestal benut,  maar tegenwoordig wordt het bovendien benut bij echtsscheiden met jonge kinderen, uit voorzorg. Binnen ruzies tussen bedrijven, personen, of de overheid staan mediators steeds vaker centraal. Het maximale voordeel van een mediator in plaats van een justicieel proces is dat een bemiddelaar veel goedkoper is en veel meer tijd bezuinigd. Een justiciele procedure kan weleens jaren duren, en dan is het nog nochtans de vraag ofje gelijkverkrijgt, en stel datgelijkontvangt, of het het überhaupt de moeite waard was. Het kan zeer geschikt komen dat je uiteindelijk meer bezit betaald dan betaald ontvangt. Een bemiddelaar is in principe een soort volwassen medium van een justiciele proces. Jij probeert te praten met allebei partijen over denkbare uitkomsten.

De pluspunten van scheidingsbemiddeling

Een bemiddelingsbedrijf streeft altijd naar een uitkomst die het voordeligst is door beide kanten en dus beiden profijt van bezitten. Voor deze win-win-situatie gaat u met een legio prettiger gevoel uit elkaar en verhindert u overbodige ruzies. Het voordeel van een bemiddelingsbedrijf binnen equatie met een justitiële echtsscheiding is dat bij een justitiële echtsscheiding vaak nochtans 1 partij profijt. Boven dat is een echtscheiding bemiddelaar veel gunstiger. Zodra u de echtscheiding namelijk via een rechter laat regelen dan dienen te jullie twee pleitbezoekers betalen, hoewel er echter 1 bemiddelaar benodigd is. Een bemiddelaar neemt ook veel minder tijd. Een scheiding bij een rechtbank kan weleens maanden aanhouden, bij een bemiddelaar kan dit in 3-5 gesprekken worden afgesloten.

Wat is bemiddeling?

Zodra u een conflict heeft en het lukt u niet om het wederkerig op te lossen, dan is er ongeacht een justiciele proces nog een vorm om dit complicatie op te lossen, namelijk bemiddeling. Een bemiddelaar kan indien tussenpersoon het conflict trachten op te lossen. De bemiddelaar begeleidt het procedure dat jullie door gaan. Een bemiddelaar enthousiasmeert beiden partijen en vergezelt het proces naar een kwalitatieve oplossing. Op die medium verschijnt er een oplossing die voor beiden partijen zodra gunstig kan zijn beschouwd.


Voordelen van een mediator

Alletwee kanten splitten de onkosten van de mediator. Doch is het denkbaar om toelage te behalen van de overheid. De grote van de subsidie hangt af van het salaris van de des aangaande partij. Wel wordt er ontegenzeglijk een doorgaans inbreng gerekend van €50.- per kant. Als u een rechtsbijstandsverzekering bezit afgesloten kan het op die manier worden dat dit bedrag volledig wordt betaald.

Wat is scheidingsbemiddeling?

Een scheiding is nimmer leuk, en kan sporadisch levendige ruzies opleveren tussen alletwee kanten. Het is door beide kanten het best zodra de echtscheiding vlot en makkelijk verloopt. Bovendien is het cruciaal dat externe personen niet de dupe worden van een scheiding, zoals familie en jonge kinderen. Om de kansen op dit soort ruzies te verkleinen kan er een bemiddelaar worden ingezet. Een bemiddelingsbedrijf helpt  focussen op de oplossing en niet op het complicatie. Samen gaat u dus op zoek richting een uitkomst. De bemiddelaar is dan dus de man-in-the-middle die het procedure in kwalitatieve wegen leid. Mediation bij echtscheiding geeft de ongebondenheid om uw gevoel en moeilijkheden te vertellen. Op die manier kunnen beiden partijen glashelder richting elkander creëren waar ze tegen aanlopen en wat zij vervelend vinden. 

Wat betekend een scheiding voor een kind?

Zodra papa of mama een kersverse partner vangen is dat nog legio lastiger,kinderenzullen het überhaupt niet snappen en de een paar volwassenere jonge kinderen/pubers zouden het gevoel hebben alsof een van hun ouders wordt vervangen. Door de hele scheiding kunnen de gevoel van een kind buitensporig hervormen. Legio kinderen zijn meestal verdrietig en voelen zich alleen.

 Noodzaken van de overheid

Bovendien komen er bepaalde eisen gesteld door de overheid aan welke bemiddelaars moeten bekostigen. Op die manier moet de bemiddelaar ingeschreven zijn in het register van het Mediatorsvereniging Nederland. Om tot dit register toe te schrijden moet je aan verscheidene eisen betalen. Op die manier moet jij een officiële basisopleiding vaststellingsovereenkomst mediation bezitten gevolgd en geslaagd komen voor het theorie-examen bemiddeling.

loopbaanbegeleiding Brussel

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding in Brussel is het supporten en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt individuele opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, hartstocht , kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt. Welke fasen moet ik zetten om de kloppende werk te vinden? Wat is mijn toewijding? Hoe benut ik mijn eigenschappen optimaal. Een opbrengst op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een cursus loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, zelfstandigen en carrièremannen- en vrouwen.

Jobcheques

Met de loopbaancheques krijgt u profijtige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u gemeenschappelijk met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens krijgt u inzicht in uw positie op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw arbeid- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor jobcheques

  1. U bent ondergrens artikelen jaar (deeltijds of voltijds) aan het ambt als werknemer of zelfstandige.
  2. U woont in Vlaanderen.
  3. U heeft de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd.

Baan test

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u bekomt meteen het resultaat in uw mailbox.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?                                         

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur professionele loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het gebruikelijke tarief van twee carrière cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ervaren zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De onofficiële ambiance, de ordelijke structuur en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en prive begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te bijstaan bij veranderingen in uw leven. Heeft u moeite met bewerkingen in uw arbeid of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw arbeid- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raad. Dat raadgeving accompagneert u bij het vinden van een opbrengst op uw vraag. Samengevat, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: betaalbaar met jobcheques, een procesverloop levert antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Heeft u er wel recht op? Dan verkrijgt u van de firma Edenred een acceptgiro voor € 40,- via uw mail of post.

Hoe zien loopbaancheques eruit?

Geldigheidsdatum. Dit is de datum waarvoor het eerste geregistreerde gesprek moet plaatsvinden. Mits u te lang wacht (langer dan 3 maanden) en de geldigheidsdatum verstrijkt, wordt het afzonderlijk bijdrage automatisch terugbetaald. U blijft recht op Loopbaanbegeleiding houden. Opnieuw uw jobcheques aanvragen? Dat is mogelijk.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat als mijn loopbaancheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw loopbaancheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld automatisch teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

Stap voorwerpen. VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

Als u geen recht op heeft, dan bekomt u een mail of brief met de reden waarom uw rekest is geweigerd. Wenst u extra info? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor kosteloos kennismakingsgesprek.

Heb ik recht op jobcheques indien ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzeggingstermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

 Wat mits ik mijn ambt cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Mits u de jobcheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/