Je eigen marketing
Image default
Zakelijke dienstverlening

Beleggingspand kopen

beleggingspand kopen

 

Checklist voor aankoop van een object of woning

Ten eerste moet u zich als koper kunnen identificeren. U heeft daarvoor een kopie nodig van uw identiteitskaart (voor-en achterzijde), zowel wat betreft natuurlijke personen als vertegenwoordigers van vennootschappen. Als u in eigen persoon koopt, dan is het vrij eenvoudig. Als u echter samen met uw echtgenote een aankoop gaat doen, dan wordt er gekeken of er sprake is van wettelijk of feitelijk samenwonenden. Het breukdeel van de ander die bij de koop betrokken is, kan variëren en hoeft niet altijd de helft te bedragen. Als u tot aankoop overgaat met andere personen dan naaste familie, dan komen de volgende vragen aan de orde:

  • Zijn alle kopers daadwerkelijk aanwezig bij de transactie?
  • Zijn in alle andere gevallen de betreffende volmachten rechtsgeldig?
  • Heeft geen van de partijen te maken met een situatie waarbij een beperking van zijn handelingen is opgelegd door een maatregel zoals handelingsonbekwaamheid, collectieve schuldenregeling of faillissement, etc.?

Met dit soort vragen moet u rekening houden, zowel in België als in Bulgarije, als u niet in de problemen wilt komen door het ontbreken van handelingsbevoegdheid of doordat er sprake is van een collectieve schuldenregeling of faillissement. Als u een bedrijf gaat aankopen, moet u controleren of er sprake is van btw- plicht en zo ja, onder welk nummer. U moet verder nagaan of er in de afgelopen vijf jaar een transactie met een bepaald object heeft plaatsgevonden. In Bulgarije wordt er vaak een slapende vennootschap opgericht, waarbij geen BTW afgedragen wordt als het om vastgoedactiva gaat. Zowel in België als in Bulgarije kunnen de partijen soms profiteren van belastingvoordelen. Dit kan steeds veranderen. Daarom is het aan te raden om dit vooraf met een fiscaal jurist te controleren. In België kan een koper een beroepsverklaring (bijv. voor een vastgoedhandelaar) krijgen, waarmee u in aanmerking komt voor een vermindering van registratierechten of voor belastingaftrek of voor teruggave wat betreft registratiebelastingen. In die gevallen dat men volledige belastingaftrek kan krijgen of in aanmerking komt voor een teruggave van 3/5 deel, geldt dat er sprake is van een wederverkoop in Bulgarije binnen 2 jaar over een periode van 5 jaar. Men hoeft geen belasting te betalen onder voorwaarde dat het een eenmalige koop is.

https://investeren-vastgoed-immo-bulgarije.propenda.be/checklist-beleggingspand-kopen-huis-of-woning.html